Nab├│r uczni├│w

 

Nab├│r uczni├│w

Statut Specjalnego O┼Ťrodka SzkolnoÔÇôWychowawczego w Wielgiem

Przyj─Öty Uchwa┼é─ů Nr VII/2017/2018 Rady Pedagogicznej SOSW w Wielgiem z dnia 23 listopada 2017 r.

Podstawa Prawna
1)Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483)
2)Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Og├│lne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526)
3)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo O┼Ťwiatowe (Dz. U. z 2017 poz.59 z p├│z. zm.)
4)Przepisy wprowadzaj─ůce Prawo O┼Ťwiatowe (Dz. U. z 2017 poz.60 z p├│z. zm.)
5)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z p├│z. zm.)
6)Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysoko┼Ťci wska┼║nik├│w zwi─Ökszaj─ůcych kwoty dotacji celowej na wyposa┼╝enie szk├│┼é podstawowych w podr─Öczniki, materia┼éy edukacyjne i materia┼éy ─çwiczeniowe dla uczni├│w niepe┼énosprawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 617 z p├│z. zm.)
7)Rozporz─ůdzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie w sprawie warunk├│w i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko┼éach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478 z p├│z. zm.)
8)Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczni├│w i s┼éuchaczy w szko┼éach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534 z p├│z. zm.)
9)Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r.┬á poz. 1658 z p├│z. zm.)
10)Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko┼éy i plac├│wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia┼éalno┼Ťci wychowawczej i opieku┼äczej oraz rodzaj├│w tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 z p├│z. zm.)
11)Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymaga┼ä wobec szk├│┼é i plac├│wek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611 z p├│z. zm.)
12)Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych plac├│wek o┼Ťwiatowo-wychowawczych, m┼éodzie┼╝owych o┼Ťrodk├│w wychowawczych, m┼éodzie┼╝owych o┼Ťrodk├│w socjoterapii, specjalnych o┼Ťrodk├│w szkolno-wychowawczych, specjalnych o┼Ťrodk├│w wychowawczych, o┼Ťrodk├│w rewalidacyjno-wychowawczych oraz plac├│wek zapewniaj─ůcych opiek─Ö i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem sta┼éego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606 z p├│z. zm.)
13)Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 nr 0 poz. 1603 z p├│z. zm.)
14)Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko┼éach i plac├│wkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 z p├│z. zm.)
15)Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunk├│w organizowania kszta┼écenia, wychowania i opieki dla dzieci i m┼éodzie┼╝y niepe┼énosprawnych, niedostosowanych spo┼éecznie i zagro┼╝onych niedostosowaniem spo┼éecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)
16)Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowi─ůzkowych zaj─Ö─ç wychowania fizycznego (Dz. U z 2017 r. poz. 1322 z p├│z. zm.)
17)Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych plan├│w nauczania dla publicznych szk├│┼é (Dz. U. z 2017 r. poz. 703 z p├│z. zm.)
18)Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczeg├│┼éowej organizacji publicznych szk├│┼é i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. 649 z p├│z. zm.)
19)Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kszta┼écenia og├│lnego dla szko┼éy podstawowej, w tym dla uczni├│w z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů intelektualn─ů w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kszta┼écenia og├│lnego dla bran┼╝owej szko┼éy I stopnia, kszta┼écenia og├│lnego dla szko┼éy specjalnej przysposabiaj─ůcej do pracy oraz kszta┼écenia og├│lnego dla szko┼éy policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 z p├│z. zm.)
20)Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 wrze┼Ťnia 2016 r. w sprawie kszta┼écenia os├│b nieb─Öd─ůcych obywatelami polskimi oraz os├│b b─Öd─ůcych obywatelami polskimi, kt├│re pobiera┼éy nauk─Ö w szko┼éach funkcjonuj─ůcych w systemach o┼Ťwiaty innych pa┼ästw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453 z p├│z. zm.)
21)Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunk├│w i sposobu wykonywania przez przedszkola, szko┼éy i plac├│wki publiczne zada┼ä umo┼╝liwiaj─ůcych podtrzymywanie poczucia to┼╝samo┼Ťci narodowej, etnicznej i j─Özykowej uczni├│w nale┼╝─ůcych do mniejszo┼Ťci narodowych i etnicznych oraz spo┼éeczno┼Ťci pos┼éuguj─ůcej si─Ö j─Özykiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627 z p├│z. zm.)

Pobierz pe┼én─ů tre┼Ť─ç statutu ...

 

Menu


Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem

─ćwicz─Ö ucz─Ö wygrywam

Fotogaleria

umiem lepiej

Linki

 

Epuap

BIP

PAH
Copyright by A.N. Stworzono w CMS Joomla.