Nab├│r uczni├│w

 

Nab├│r uczni├│w

Program ÔÇ×Bezpieczna szko┼éaÔÇŁ

Program przeciwdzia┼éania przemocy ÔÇ×Bezpieczna szko┼éaÔÇŁ realizowany jest w Specjalnym O┼Ťrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem, stanowi element realizacji programu wychowawczego i profilaktyki O┼Ťrodka. Program skierowany jest do wszystkich uczni├│w i wychowank├│w O┼Ťrodka. Cele g┼é├│wne programu:

1. Przeciwdzia┼éanie i eliminowanie zjawiska przemocy w o┼Ťrodku, a przede wszystkim indywidualnych zachowa┼ä agresywnych uczni├│w/wychowank├│w.

2. Integracja uczni├│w/wychowank├│w o┼Ťrodka poprzez tworzenie warunk├│w do r├│┼╝norodnej ich aktywno┼Ťci w plac├│wce, rozwijanie zainteresowa┼ä.

3. Wzmocnienie więzi pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami we wspólnym działaniu przeciwko zjawisku przemocy.

4. Podejmowanie dzia┼éa┼ä zmierzaj─ůcych do poprawy stanu bezpiecze┼ästwa wychowank├│w.

5. Budowanie relacji sprzyjaj─ůcych rozwi─ůzywaniu problem├│w.

Cele szczegółowe:

1. Aktualizowanie i wdra┼╝anie procedur i sankcji w przypadku nie przestrzegania przyj─Ötych norm.

2. Wdra┼╝anie bezpiecznego dla uczni├│w systemu informowania o przypadkach przemocy i reagowania na nie.

3. Wyposażanie uczniów w wiedzę na temat praw dziecka i człowieka, zjawisk agresji i przemocy.

4. Budowanie dobrej atmosfery w klasie i grupie wychowawczej umiej─Ötno┼Ťci porozumiewania si─Ö poprzez propagowanie zachowa┼ä prospo┼éecznych.

5. Uczenie si─Ö zachowa┼ä asertywnych oraz kszta┼écenie umiej─Ötno┼Ťci rozwi─ůzywania konflikt├│w i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

6. Promowanie zdrowia, bezpieczeństwa i kultury osobistej.

7. Kszta┼étowanie umiej─Ötno┼Ťci bezpiecznego i aktywnego sp─Ödzania wolnego czasu.

8. Kształtowanie prawidłowych reakcji na zagrożenia zdrowia człowieka.

9. Kszta┼étowanie umiej─Ötno┼Ťci prawid┼éowego poruszanie si─Ö po drogach, bezpiecze┼ästwa w czasie ferii i wakacji.

10. Eliminowanie zachowa┼ä agresywnych, budowanie przyjaznej atmosfery w O┼Ťrodku.

11. Prowadzenie szerokiej edukacji informacyjnej dotycz─ůcej zapobiegania problemom przemocy, agresji, nietolerancji.

pobierz pełen tekst programu >>>

 

Menu


Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem

─ćwicz─Ö ucz─Ö wygrywam

Fotogaleria

umiem lepiej

Linki

 

Epuap

BIP

PAH
Copyright by A.N. Stworzono w CMS Joomla.