Nabór uczniów

 

Nabór uczniów

 


Chcesz pomóc dzieciom i młodzieży naszego Ośrodka? Teraz to bardzo proste! Należy jedynie wpisać w zeznaniu podatkowym numer KRS oraz kwotę 1% podatku, którą chcesz przekazać. Resztą formalności zajmie się odpowiedni urząd skarbowy.

TROCHĘ INFORMACJI O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem

Stowarzyszenie nasze zostało powołane w dniu 05.10.2009 r., uzyskało KRS w dniu 05.01.2011  r., natomiast w dniu 05.01.2012 r. zostało Organizacją Pożytku Publicznego.  Obecnie liczy 29 członków. Utrzymuje się ze składek członkowskich, darowizn finansowych i rzeczowych od firm i osób prywatnych, dotacji, odpisu podatku dochodowego z tytułu 1%. Mimo, że jesteśmy organizacją o krótkim stażu, udało nam się w dość w krótkim czasie pozyskać status OPP, dzięki czemu nasze Stowarzyszenie rozszerzyło w ostatnim czasie- znacznie swoją  działalność na rzecz uczniów/wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem powstało przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem, otaczającym opieką dydaktyczną, wychowawczą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Podopieczni placówki z racji swojej niepełnosprawności wymagają szczególnego wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rehabilitacji społecznej, fizycznej, rozwijania zaburzonych funkcji i doskonalenia posiadanych umiejętności. Rozbudzania i rozwijania zainteresowań. Ponadto pochodzą z niezamożnych rodzin, dlatego też niejednokrotnie wskazana jest pomoc materialna i bytowa. Są to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego i znacznego stopnia, a niektórym z nich towarzyszą niepełnosprawności sprzężone z powodu problemów w sferze ruchowej, neurologicznej i emocjonalnej.

Uwzględniając te realia, powołane zostało Stowarzyszenie w celu rozszerzenia zakresu podejmowanych starań w ramach działalności placówki oświatowo-wychowawczej, dotyczących zapewnienia uczniom /wychowankom Ośrodka pełnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, uatrakcyjnienia im procesu dydaktyczno-wychowawczego i  poprawy warunków bytowych.

Powołane Stowarzyszenie ma na celu prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczo-opiekuńczej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania wspierania i pomocy  w przedsięwzięciach  edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży przebywających w SOSW w Wielgiem,  a także na rzecz ich rodzin. Ponadto inicjowanie zadań mających na celu upowszechnianie działalności rehabilitacyjnej i pracę na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność charytatywną.

W ramach tej działalności organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze- zorganizowane zostały m.in. do Warszawy, Szymborka, Szlakiem Piastowskim Gniezno-Poznań, ponadto corocznie dzięki pozyskiwanym darowiznom od osób i firm prywatnych organizowany jest biwak w Sitnicy, jako forma wypoczynku i  rehabilitacji społecznej, zawody sportowe- regionalne biegi przełajowe i turniej piłki nożnej, a także międzygrupowe zawody sportowe. Wsparcie ma również organizacja turnusów rehabilitacyjnych i imprezy kulturalno-rozrywkowe typu: Mikołajki, Andrzejki, choinka noworoczna. Organizowana jest też pomoc terapeutyczna w formie wyjazdów na basen, hipoterapii, dogoterapii. Dofinansowane są koła zainteresowań i zapewniane jest wsparcie w postaci pomocy rzeczowej, materialnej.

Pobierz >> Statut Stowarzyszenia

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 r., INFORMACJA DODATKOWA, Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE i FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SOSW  w  WIELGIEM 87-645 Zbójno za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR II/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW w Wielgiem z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW  w Wielgiem za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW w Wielgiem z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok 2018 na fundusz statutowy Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW w Wielgiem


BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE i FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SOSW  w  WIELGIEM 87-645 Zbójno za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.


BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE i FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SOSW  w  WIELGIEM 87-645 Zbójno  za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.


BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 0d 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE i FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SOSW w WIELGIEM 87-645 Zbójno za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.


Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro na dzień 31.12.2014 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 0d 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE i FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SOSW  w  WIELGIEM 87-645 Zbójno za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.


Bilans na dzień 31.12.2013r.

Rachunek wyników na dzień 31.12.2013r.

Informacja dodatkowa za rok 2013


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE i FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SOSW  w  WIELGIEM 87-645 Zbójno za 2012 rok

Bilans na dzień 31.12.2012r.

Rachunek wyników na dzień 31.12.2012r.


REHABILITACJA JAKO JEDNA Z FORM DZIAŁALNOŚCI SOSW W WIELGIEM

W związku z tym systematycznie w ramach działalności rehabilitacyjnej i rekreacyjnej Stowarzyszenie organizuje zajęcia z hipoterapii i hydroterapii. W założeniach i celach Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW w Wielgiem jest działalność wspomagająca edukację poprzez organizowanie zajęć hipoterapii, hydroterapii, terapii ruchowej  dla  uczniów SOSW w Wielgiem.

/więcej.../


 

„Poznajemy i podziwiamy piękno i historię Doliny Drwęcy”

W dniach 7-9 czerwca 2016 r. zrealizowany został projekt pod nazwą „Poznajemy i podziwiamy piękno i historię Doliny Drwęcy”, na którego realizację Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem otrzymało dotację w kwocie 1000,00 zł od Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania Stowarzyszenie pozyskało w formie darowizn  od wieloletnich sponsorów, którzy wspierają  Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem i przekazują darowizny na działalność mającą na celu realizację zadań rehabilitacyjno-wypoczynkowych i rekreacyjnych na rzecz uczniów SOSW w Wielgiem. Są to m.in.  p. Kazimierz Adamski, Janusz Radecki, Gabriel Kropkowski, Krzysztof Bejger, Krzysztof Górecki, Jacek Radecki, Firmy „Hetman”, „Golpasz”, „Aller Aqua”, Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu, Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim oddz. Zbójno.

/więcej .../


 

Wycieczka autokarowa Żnin- Wenecja- Biskupina-Kruszwicy

W dniu 17 maja 2016 r. ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW w Wielgiem pozyskanym dzięki sponsorom i darczyńcom z powiatu golubsko-dobrzyńskiego m.in.  firmom: ADABET, OLKOP, HETMAN, GOLPASZ, ALLER AQUA, BANK SPÓŁDZIELCZY w Golub-Dobrzyń, BANK SPÓŁDZIELCZY w Piotrkowie Kujawskim, p. Januszowi  Radeckiemu, Jackowi Radeckiemu, Krzysztofowi Bejger, Krzysztofowi Góreckiemu, została zorganizowana dla uczniów SOSW w Wielgiem, na których rzecz działa Stowarzyszenie, wycieczka autokarowa szlakiem miast i miejscowości: Żnin- Wenecja- Biskupina-Kruszwicy.

/więcej.../


 

XI Regionalny Turniej Piłki Nożnej Wielgie 2016

W dniu 12 maja 2016 r. zrealizowany został projekt pn. XI Regionalny Turniej Piłki Nożnej Wielgie 2016, na którego realizację Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem otrzymało dotację wspierającą realizację zadania publicznego,  (w ramach konkursu Nr 2 „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”) od Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 1000,00 zł (jednego tysiąca złotych).XI Regionalny Turniej Piłki Nożnej Wielgie 2016

/więcej.../


 

Turnus rehabilitacyjny w Rabce – czerwiec 2014r.

W roku szkolnym 2013/2014 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem ponownie zorganizowany został dla uczniów pochodzących z powiatów: lipnowskiego, toruńskiego, rypińskiego i golubsko-dobrzyńskiego wyjazd grupowy na turnus rehabilitacyjny. Tym razem 24 uczniów  ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiajacej do pracy gościł Dom Wczasowy „ŻURAW”  w RABCE ZDRÓJ,  w dniach od 01.06.2014 r. do 14.06.2014 r.

/więcej.../


 

Turnus rehabilitacyjny do Jarosławca

Jak co roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem zorganizował wyjazd grupowy uczniów na turnus rehabilitacyjny. W tym roku turnus odbył się w dniach 06.05.2013 r. – 19.05.3013 r. i uczestniczyło w nim 22 uczniów.

W tych dniach dzieci wraz z opiekunami  przebywały w malowniczo położonej miejscowości Jarosławiec, a gościł nas Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „RAFA”, którego właścicielem jest przyjazny i bardzo serdeczny dla wszystkich p. Igor Kwiatkowski.

/więcej.../


Wycieczka do Gniezna i Poznania

Wycieczka zorganizowana została w dniu 18 września 2013 r.  i  uczestniczyło w niej 41 uczniów SOSW w Wielgiem  wraz z opiekunami. W tym roku postanowiliśmy odwiedzić starodawne miasto Gniezno oraz słynne z koziołków i rogali Marcina, miasto Poznań.   Dzięki hojności i ofiarności naszych stałych darczyńców Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem sfinansowało, jak co roku wycieczkę szkolną dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

/więcej.../


Wycieczka do Golubia-Dobrzynia i Osady Karbówko

Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem działające na rzecz uczniów/wychowanków SOSW w Wielgie pozyskało środki finansowe z tytułu dotacji w celu realizacji zadań edukacyjno-rekreacyjnych na rzecz podopiecznych Ośrodka.W dniu 11.09.2013 r. realizowany był projekt Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW w Wielgiem w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Nauka, historia i rekreacja w podróżach po powiecie golubsko-dobrzyńskim” finansowany przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu w ramach umowy nr 3/2013 r. zawartej w dniu 14.08.2013 w Golubiu – Dobrzyniu, częściowo wsparty finansowo ze środków własnych Stowarzyszenia.

/więcej.../


REGIONALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

REGIONALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ WIELGIE 2014 to zadanie realizowane w formie wspierania realizacji zadań publicznych przez ZARZĄD WOJEWÓDZRTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SOSW W WIELGIEM  na rzecz uczniów SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM.

/więcej.../


 

„HIPOTERAPIA JAKO FORMA REHABILITACJI PSYCHORUCHOWEJ I SPOŁECZNEJ”.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem wspierany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem założone w 2009 r. przez kadrę pedagogiczną Ośrodka. Dzięki działalności Stowarzyszenia, które z dniem 05.01.2012 r. uzyskało status  organizacji pożytku publicznego,  może być realizowane wiele dodatkowych inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem. Stowarzyszenie finansuje lub wspiera finansowo różnego rodzaju przedsięwzięcia SOSW w Wielgiem, typu wycieczki, biwaki, turnusy rehabilitacyjne, hipoterapię, wyjazdy na basen, dofinansowuje imprezy sportowe i rekreacyjne oraz wspiera materialnie wychowanków poprzez zakup sprzętu sportowego itp. Wszystkie te działania są możliwe dzięki systematycznemu wspieraniu Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW w Wielgiem przez  wiele firm z miasta i powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz dzięki odpisom 1% podatku dochodowego.

/więcej.../

 


 

Menu


Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem

Ćwiczę uczę wygrywam

Fotogaleria

umiem lepiej

Linki

 

Epuap

BIP

PAH
Copyright by A.N. Stworzono w CMS Joomla.