Nabór uczniów

 

Nabór uczniów

PROGRAM

,,ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE’’

DLA KLASY IV-VI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W SOSW

W WIELGIEM

 

 

OPRACOWAŁA

mgr Iwona Poznańska

 

WSTĘP

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo człowieka jest sprawą najważniejszą. Dobry stan zdrowia warunkuje także większą odporność oraz umożliwia systematyczne uczęszczanie do szkoły, ułatwia zabawę i wspomaga naukę.  Program adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej,  uczęszczających do  zespołu klasowego II.  Do naszego Ośrodka uczęszczają dzieci z rodzin ubogich i patologicznych .Często rodzice borykają się z alkoholizmem , bezrobociem oraz samotnym wychowywaniem  dzieci przez jednego z rodziców. Pracując z  dziećmi w szkole podstawowej  zauważyłam , że coraz więcej  czasu zajmuje mi zwracanie uwagi na właściwe zachowanie uczniów na zajęciach i korytarzach szkolnych. Zwiększa się liczba uczniów mniej zdyscyplinowanych i coraz gorzej radzących sobie z drobnymi  problemami , co może mieć znaczenie w życiu dorosłym. Dlatego zajęcia z dziećmi stanowić będą próbę wyciągnięcia ich ze środowiska patologicznego, zniesienia poczucia izolacji, które ma również miejsce w środowisku szkolnym. Umożliwią one dzieciom znalezienie się w sytuacjach wartych naśladowania. Pokażą jak można zdrowo i bezpiecznie żyć. Myślę, że realizacja tego programu pozwoli uczniom na pogłębienie wiedzy na ten temat i wychować ich  na odpowiedzialny , radzący sobie z problemami zespół klasowy.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program obejmuje wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, kultury zachowania, dbałości o zdrowie oraz postępowania w sytuacjach trudnych w szkole i poza szkołą.

CEL  GŁÓWNY

Nabycie przez dzieci umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz  nawyków służących utrzymaniu własnego ciała w zdrowiu i dobrej kondycji fizycznej.

CELE  OPERACYJNE

Uczeń:

-          dba o higienę osobistą;

-          zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania się;

-          potrafi współdziałać w zespole

-          szanuje rówieśników i osoby dorosłe

-          zna metody obrony przed naciskiem otoczenia;

-          wymienia właściwe formy spędzania wolnego czasu;

-          przestrzega określonych zasad dotyczących bezpieczeństwa

podczas pobytu w szkole;

-          przestrzega zasad dotyczących niebezpiecznych zabaw

-          zna  zakaz samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych

podłączonych do sieci,

-          zna zasady uczestnictwa w ruchu drogowym;

-          rozumie potrzebę pobytu na świeżym powietrzu,

-          zna sposoby zapobiegania chorobom;

-          wykazuje się wiedzą  nt. wartości odżywczych owoców i warzyw

-           naśladuje właściwe wzorce  zachowania

Pełna treść programu dostępna jest tutaj ...

 

Menu


Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem

Ćwiczę uczę wygrywam

Fotogaleria

umiem lepiej

Linki

 

Epuap

BIP

PAH
Copyright by A.N. Stworzono w CMS Joomla.