Nabór uczniów

 

Nabór uczniów

WSTĘP

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój osobowości, aktywności i twórczości. Zajęcia te poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, rozwijają zainteresowania, umacniają wiarę w siebie. Dzieci bardzo lubią wszelkiego rodzaju inscenizacje, przedstawienia, ponieważ są one oparte na zabawie, która jest bliska każdemu dziecku. Przez zabawę w aktorów zaspakajają swoje potrzeby takie jak: chęć działania, pragnienie akceptacji w grupie, poczucie sukcesu. Dzięki takim zajęciom dzieci otwierają się emocjonalnie, uwrażliwiają, teatr umożliwia im wyrażanie siebie . W trakcie spotkań uczestnicy sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności aktorskie, literackie, plastyczne i wokalne, organizacyjne oraz ćwiczą dykcję . Program ten został stworzony dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Dzieci w niepełnosprawnością intelektualną charakteryzują się tym min., że u ponad 90% występują wady wymowy. Dzięki tym zajęciom będą mogły kontynuować terapię logopedyczną , która będzie prowadzona w formie zabawy w teatr, a piosenki wykorzystane w przedstawieniach lub przygotowywane na różne konkursy będą doskonałą okazją do kontynuacji terapii dla dzieci jąkających się. Na realizację programu przewiduje się 1 godz. tygodniowo w ramach zajęć pozalekcyjnych. Niniejszy program przewiduje: - realizację ćwiczeń kształtujących wyraźną wymowę oraz prawidłowe stosowanie elementów żywego słowa, - zajęcia teatralne, - zajęcia muzyczne - zajęcia plastyczne

więcej ...

 

Menu


Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem

Ćwiczę uczę wygrywam

Fotogaleria

umiem lepiej

Linki

 

Epuap

BIP

PAH
Copyright by A.N. Stworzono w CMS Joomla.