Nabór uczniów

 

Nabór uczniów

Proponowany program edukacyjno- wychowawczy to program, dzięki, któremu uczniowie nabędą umiejętności podejmowania działań mających na celu wypełnianie sobie i innym wolnego czasu, przez obcowanie ze sztuką, realizację zadań z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów plastycznych. 
Uczeń w czasie zajęć może niejako sam decydować o doborze odpowiednich do jego możliwości technik plastycznych i czasu potrzebnego na wykonanie zadania. Będę starała się, aby proponowane techniki plastyczne nie były zbyt trudne dla uczestników zajęć, a aktywność plastyczna wyzwalała w nich radość i poczucie spełnienia.
Zwracam szczególną uwagę nie tylko na działalność artystyczną ucznia, ale głównie na stronę terapeutyczną, wychowawczą i organizatorską. 
Celem zajęć jest kształcenie w uczniach twórczej postawy, która wprowadza ich w świat nowych doświadczeń. Mogą odkrywać i budować nowe wartości estetyczne. 
Program przeznaczony jest do realizacji w SOS-W w Wielgiem w formie zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze  dwóch godzin tygodniowo, w pracy z dzieckiem.  Zakłada on aktywne, praktyczne tworzenie różnorodnych form plastycznych, poznawanie i wykorzystywanie różnych technik.
Ze względu na znaczne zróżnicowanie: tempa pracy, zainteresowań i uzdolnień nauczanie w systemie klasowo- lekcyjnym nie zawsze jest w stanie w stopniu optymalnym wykorzystać możliwości ucznia. Zawsze jest grupa uczniów, potrzebująca większej ilości czasu, swobodniejszych warunków, aby wyrazić swoje emocje, pasje, potrzeby. Jedną, a czasem jedyną, z możliwości zaspokajania takich potrzeb jest rozwijanie własnych zainteresowań w grupie mniejszej niż klasa, w ramach zajęć koła zainteresowań. 
Nasza praca będzie tylko wtedy efektywna, jeśli będzie przebiegać w atmosferze zaufania, bezpieczeństwa, pełnej akceptacji i otwartości. Kierowanie twórczym rozwojem ucznia niepełnosprawnego umysłowo wymaga od nauczyciela nie tylko podstawowej wiedzy o rozwoju człowieka i jego mechanizmach działania, ale także intuicji i specyficznego wyczucia. 
Zajęcia plastyczne są bardzo skutecznym sposobem na pracę z grupą uczniów upośledzonych umysłowo, gdyż działanie przez sztukę jest ważnym elementem procesu rewalidacyjnego. Sprzyja ogólnemu rozwojowi dzieci, ich integracji, łagodzeniu napięcia u jednostek nadpobudliwych i pobudzaniu do działania dzieci apatycznych.

więcej ...

 

Menu


Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem

Ćwiczę uczę wygrywam

Fotogaleria

umiem lepiej

Linki

 

Epuap

BIP

PAH
Copyright by A.N. Stworzono w CMS Joomla.