Nabór uczniów

 

Nabór uczniów

W dniach 7-9 czerwca 2016 r. zrealizowany został projekt pod nazwą „Poznajemy i podziwiamy piękno i historię Doliny Drwęcy”, na którego realizację Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem otrzymało dotację w kwocie 1000,00 zł od Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania Stowarzyszenie pozyskało w formie darowizn  od wieloletnich sponsorów, którzy wspierają  Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem i przekazują darowizny na działalność mającą na celu realizację zadań rehabilitacyjno-wypoczynkowych i rekreacyjnych na rzecz uczniów SOSW w Wielgiem. Są to m.in.  p. Kazimierz Adamski, Janusz Radecki, Gabriel Kropkowski, Krzysztof Bejger, Krzysztof Górecki, Jacek Radecki, Firmy „Hetman”, „Golpasz”, „Aller Aqua”, Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu, Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim oddz. Zbójno.

Głównym miejscem realizacji zadania  był ośrodek wypoczynkowo-wczasowy w pobliskim Okoninie. W projekcie wzięło udział 30 uczniów i  7 opiekunów. W założeniach projektu było  propagowanie wiedzy przyrodniczej i historycznej o regionie, upowszechnienie zasad ochrony środowiska i umiejętności korzystania z zasobów przyrody, podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności radzenia sobie w warunkach odmiennych od szkolnej codzienności. W ramach tego zadania zorganizowano  rajd pieszy do Ciechocina, gdzie dzieci i młodzież zwiedzały Kościół Parafialny i Dwór Biskupów. W drodze powrotnej uczniowie SOSW w Wielgiem zwiedzili  „Osadę Karbówko”, podziwiali  panoramę całej okolicy z wieży widokowej, mieli możliwość obcowania i poznania  wielu gatunków zwierząt i ptaków, podziwiali piękne konie zgromadzone w miejscowej stadninie. Czas spędzony w Karbówku umilały liczne gry i zabawy,  na przykład pokonywanie ścieżki sprawnościowej, skoki na trampolinie, gra w mini golfa. Ważnym elementem realizowanego zadania były zajęcia rekreacyjno-sportowe, m. in. mecz w piłkę siatkową rozgrywany między wychowankami a opiekunami, marszobieg terenowy wokół jeziora, wspólne wieczory spędzane przy ognisku z tradycyjną kiełbaską i ziemniakami.

Wszystkie założone cele i założenia projektu „Poznajemy i podziwiamy piękno i historię Doliny Drwęcy” zostały w pełni zrealizowane.

 

 

Menu


Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem

Ćwiczę uczę wygrywam

Fotogaleria

umiem lepiej

Linki

 

Epuap

BIP

PAH
Copyright by A.N. Stworzono w CMS Joomla.